KUNNALLIS-OHJELMA 2017-2021

KUNTIEN PAKKOLIITOS EI
Outokummun Keskusta vastustaa keskittämistä ja kuntien pakkoliitoksia. Kuntien ongelmia ei ratkaista pelkillä liitoksilla. Sen sijaan kuntien tehtäviä tulee tarkastella uudelleen. Outokumpua on kehitettävä outokumpulaisten asukkaiden tarpeita ja etua ajatellen.

1. TOIMINTA- JA KEHITTÄMISEDELLYTYKSET OUTOKUMMUSSSA
Yrittämisen sekä palvelu- ja teollisyritysten toiminta- ja kehittämisedellytykset on turvattava. Työpaikkojen säilyminen ja uusien työpaikkojen sekä asukkaiden saaminen Outokumpuun on kaupungin kehittymisen edellytys.

2. KUNTALAISTEN LÄHIPALVELUT
Kuntalaisille taattava toimivat ja laadukkaat lähipalvelut kaikissa tilanteissa.
Ikäihmisillä tulee halutessaan olla mahdollisuus asua tuetusti kotona.
Vanhusten laitos- ja kotihoito eivät ole vastakkaisia asioita, vaan niitä on kehitettävä tarpeista lähtien tasapuolisesti. Omaishoidon tuki kuuluu Kelan maksettavaksi ja verovapauden piiriin.

3. KYLÄT KIINTEÄ OSA KAUPUNKIA
Kylien elinvoimaisuuden ja kehittämisen turvaaminen sekä niiden historian arvostaminen tekevät Outokummusta viihtyisän ja monipuolisia asumisvaihtoehtoja tarjoavan kaupungin. Asiointiliikenne on tehtävä toimivaksi ja kyläläisiä palvelevaksi.

4. TULEVAISUUS
Outokummun Keskusta haluaa kiinnittää erityishuomion lapsiin ja nuoriin sekä kaupungin tulevaisuuteen.
Päivähoitoresurssit ja koulujen tilaratkaisut on saatava Outokummussa pikaisesti kuntoon.
Koulutus ja kulttuuri ovat vahvuuksiamme, joiden toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta.

5. KUNTAPOLITIIKKA
Vaadimme avoimuutta päätöksentekoon ja kuntapolitiikkaan. Outokumpua kehitetään yhteistyöllä.

VI(H)REÄ JA VOIMAKAS OUTOKUMPU

Jotta jokaisen outokumpulaisen kotona olisi kaikki hyvin.
Tule mukaan – välitä ja vaikuta.